Producenci
Promocje
1 Podkolanówki kabaretki Nicole 2 pary PROMO
1 Podkolanówki kabaretki Nicole 2 pary PROMO
10,99 zł 9,99 zł
1 Rajstopy Angelina 60 den PROMO
1 Rajstopy Angelina 60 den PROMO
8,99 zł 7,99 zł
1 Biustonosz S811C miękki PROMO
1 Biustonosz S811C miękki PROMO
29,99 zł 27,29 zł
1 Paris biustonosz push-up PROMO
1 Paris biustonosz push-up PROMO
37,99 zł 34,57 zł
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIELIZNA Z KLASĄ

 

 1. O NAS.


1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://bieliznazklasa.pl/, jest prowadzony przez ,Michał Brokowski prowadzący działalność nieewidencjonowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Gen.Orlicz-Dreszera 9/13, 08-110 Siedlce adres poczty elektronicznej: bieliznazklasa@gmail.com (dalej jako: „Usługodawca”).

1.2. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://bieliznazklasa.pl/

1.4. Regulamin sklepu internetowego Bieliznazklasa.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://bieliznazklasa.pl/ w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 

 1. DEFINICJE

 

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Pośrednik – Michał Brokowski prowadzący działalność nieewidencjonowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646),

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://bieliznazklasa.pl/ przez Michał Brokowski

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),

2.5. Towary – wszelkie towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),

2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Pośrednika, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.9. Sprzedawca - Podmiot zawierającym umowy sprzedaży towarów zaprezentowanych na niniejszej stronie internetowej i stanowiących część oferty handlowej firmy Arteesoft Artur Perek z siedzibą w Tychach oraz podmiotem obsługującym realizację zamówień składanych na wskazanej stronie internetowej jest firma Arteesoft Internet-Reklama Artur Perek 43-100 Tychy, ul. Cielmicka 48, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej: 646-155-76-08

3.0. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

3.1 Usługa pośrednictwa -  usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

 

 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU BIELIZNAZKLASA.PL

 

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są podane w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu https://bieliznazklasa.pl/, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Pośrednik używa w Sklepie internetowym https://bieliznazklasa.pl/, kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym https://bieliznazklasa.pl/, konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym https://bieliznazklasa.pl/, konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego https://bieliznazklasa.pl/, posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

  

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym https://bieliznazklasa.pl/ można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa automatycznie po dokonaniu płatności przez klienta w sklepie internetowym na rzecz Sprzedawcy.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym https://bieliznazklasa.pl/ jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz 8.00-16.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wskazanych przez sprzedawcę Arteesoft Internet-Reklama Artur Perek.

4.6.  W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy.

4.7.  Usługi pośrednictwa świadczone są zgodnie z powyższym regulaminem

4.8.  Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

 1. SPOSÓB PŁATNOŚCI 

 

5.1. W sklepie https://bieliznazklasa.pl/, dokonujemy płatności za pośrednictwem:

-  przelewu na konto bankowe Sprzedawcy (przelew tradycyjny)

-  usług płatniczych płatności elektronicznych / płatności natychmiastowe Cashbill

-  płatność za pobraniem

5.2. Po złożeniu zamówienia, oraz przelaniu właściwej kwoty za zakupiony towar, z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep internetowy https://bieliznazklasa.pl/, umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: CashBill

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.   

 

 1. DOSTAWA

  

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych  według terminu dostaw przewoźników w dni robocze. Dostawa i wysyłka przesyłek realizowana jest wyłącznie w dni robocze. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

- DPD

- Poczta Polska

- InPost Paczkomaty

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Odmowa podjęcia przesyłki przez klienta jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy i wywiera skutki, jakie przepisy ustawy Kodeks cywilny przewidują w przypadku odstąpienia od umowy;

6.7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

  

 1. ODSTĄPNIENIE OD UMOWY

 

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu dostarczonym razem z zakupionym towarem oraz odesłaniu uzupełnionego formularza, który może zostać wysłany pocztą na adres: ARTEESOFT ul. CIELMICKA 48,  43-100 TYCHY oraz drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mailowy: detal@anp.com.pl 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki). - (W przesyłce znajduje się paragon oraz formularz zwrotu/wymiany/reklamacji na którym jest podany adres na jaki należy odesłać produkt)

7.4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie określony w § 7 pkt 7.10 Regulaminu (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki.

7.5. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez
niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.6. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.7. W przypadku odstąpienia od umowy dokonane przez Kupującego płatności za zakupione towary, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.8. Pośrednik oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.8 Regulaminu. Zwrot zostanie zrealizowany na konto Bankowe Kupującego podane w Formularzu ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

7.9. Pośrednik oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7.10. Towar odsyłany w kopercie lub kopercie bąbelkowej nie będzie przyjmowany.
Towar należy odesłać w
TWARDYM KARTONIE.

7.11. Sklep odeśle towar W PRZYPADKU WYMIANY towaru kurierem DPD (na koszt klienta: 15 zł) płatne przy odbiorze.

7.12. Do odsyłanego towaru (nieużywanego, odsyłanego w nieuszkodzonym opakowaniu i z nieoderwanymi metkami) należy dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kserokopię (paragon) i podać numer rachunku bankowego w przypadku wymiany na towar o niższej wartości niż zakupiony poprzednio. Ewentualne różnice pieniężne zostaną zwrócone najpóźniej w ciągu 14 dni.

7.13. W przypadku wyboru towaru o wartości wyższej niż zwracany, proszę o dokonanie dopłaty podanej Państwu (e-mailem lub telefonicznie) po dokonaniu rozliczenia przez sklep internetowy na poniższy nr konta:

„ARTEESOFT” 43-100 Tychy, ul. Cielmicka 48

Aliorbank rachunek nr 50 2490 0005 0000 4600 1903 9850

7.14. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

 1. REKLAMACJE

  

8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać listownie na adres: ARTEESOFT ul. CIELMICKA 48,  43-100 TYCHY informacje o tym fakcie lub poprzez e-mail na adres detal@anp.com.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować fotograficznie rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

 1. ZASADY DODAWANIA OPINI

 

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu https://bieliznazklasa.pl/ Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Pośrednik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym https://bieliznazklasa.pl/

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

    

 1. DANE OSOBOWE

 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Michał Brokowski prowadzący działalność nieewidencjonowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Prądzyńskiego 84, 08-103 Nowe Iganie, adres poczty elektronicznej: bieliznazklasa@gmail.com.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu: https://bieliznazklasa.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11
internetowego https://bieliznazklasa.pl/, dostępnego na stronie https://bieliznazklasa.pl/

  

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  

11.1. Pośrednik zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego https://bieliznazklasa.pl/ zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://bieliznazklasa.pl/

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.06.2020r.

                                                

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz Zwrotu, Wymiany, Reklamacji Towaru

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl